Turnova impressie

U bent hier: Project >> Geschiedenis

De geschiedenis van Turnova

 • Brepolsdrukkerij
  • 1796 – 1974
  • De Turnova-site kent een lange geschiedenis. Zo was de Brepolsdrukkerij er actief van 1797 tot 1974. In de jaren ’30 was dit één van de grootste drukkerijen van Europa. Door uitbreidingen was de locatie in het centrum van Turnhout niet meer ideaal. In 1974 verhuisde de drukkerij naar het industrieterrein bij de snelweg.
 • Leegstand
  • 1974 – 2004
  • Door de verhuis van de Brepolsdrukkerij stond de site jaren leeg. De gebouwen verloederden en de site werd stilaan een stadskanker.
 • Masterplan
  • 2004
  • In 2004 vond Stad Turnhout het welletjes en ontwikkelde een visie op de herleving van de Brepolssite. De Heeren Group, een projectontwikkelaar uit Turnhout, kocht de drukkerij aan. Samen maakten ze een masterplan op voor Turnova.
 • Turnova Generaal 1
  • 24 maart 2004
  • Tijdens een eerste denksessie over Turnova, de Turnova Generaal, dachten inwoners na over een toekomstvisie voor Turnhout op vlak van wonen, handel, economie, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen, strategische projecten… en de rol die de Turnova-site hierin kan spelen.
 • Turnova Generaal 2
  • 16 november 2005
  • Tijdens de tweede Turnova Generaal werd het concept van Turnova uitgewerkt: een nieuw stadsdeel met ruimte voor wonen, handel, cultuur, onderwijs, vrije tijd, publieke ruimte en groen
 • Turnova Generaal 3
  • 14 juni 2007
  • Op 14 juni 2007 werd het masterplan van WIT architecten, i.s.m. Bedaux De Brouwer & S. Devoldere aan de bevolking getoond
 • Turnova Generaal 4
  • 18 januari 2012
  • In de vierde Generaal werd het project getoond zoals het concreet werd uitgewerkt in architectuurplannen
 • Turnova Generaal 5
  • 14 mei 2013
  • Specifieke infovergadering voor de inwoners van Turnhout. Hier werden de verkavelingsplannen toegelicht, vooraleer de verkavelingsaanvraag werd ingediend. De verkavelingsvoorschriften bepalen wat er later mag gebouwd en ontwikkeld worden.
 • Bouwvergunning
  • 2014
  • De bouwvergunningen voor de verschillende onderdelen zijn bekomen. Hierdoor kunnen de werken van start gaan.
 • Start werken
  • April 2015
  • Eind april starten de werken aan de Stedelijke Academie. Nadien volgen ook het vastgoedgedeelte, de winkelruimtes en de garage.