Op 18 mei 2017 ontvingen Turnhouts burgemeester Eric Vos en Mathé Heeren van Heeren Group de bronzen Publica Award voor Stadsplanning. De jury liet zich onder andere overtuigen door het multifunctionele karakter van het project, dat de stedelijke kern versterkt.

De combinatie wonen-winkelen-werken-kunstencampus wordt bovendien gerealiseerd in het volle stadscentrum, waardoor ook duurzame stedelijke mobiliteit wordt bevorderd. En er was lof voor de duurzame energiehuishouding, waarvan bijvoorbeeld het project warmtenet deel uitmaakt. ‘Dat Turnova nationale erkenning krijgt, bewijst dat we op Turnova iets realiseren van hoog niveau’, vertelt burgemeester Vos. ‘We bouwen samen met het stadsbestuur een nieuw stadsdeel uit met een toonaangevende architectuur die perfect aansluit bij het huidige stadscentrum en het zelfs versterkt. Het is fijn dat zoiets door experts wordt opgemerkt’, vult Mathé Heeren aan.

De Publica Awards zijn een initiatief van EBP, een Europese groep die bedrijven en overheden ondersteunt bij de organisatie, publicatie en inschrijving van overheidsopdrachten. Met de uitreiking van de Publica Awards wil EBP innovatieve en duurzame overheidsprojecten in de schijnwerpers plaatsen. Een comité van experts uit de Belgische private en publieke sector selecteerden de genomineerden en duiden de uiteindelijke laureaten aan.