Onder het Kursaal legden bouwvakkers een beetje Turnhoutse geschiedenis bloot. Archeologen inventariseerden kelders met tongewelf uit de 17de eeuw en vermoedelijk ook aardewerk uit de bronstijd. De vondsten worden zorgvuldig bewaard. Het postgebouw wordt bovendien geïntegreerd in Turnova, net zoals de voormalige Brepolsdrukkerij. Oud en nieuw gaan zo hand in hand en de historische betekenis van deze plek blijft bewaard.

Vondsten worden zorgvuldig bewaard

Vijf archeologen brachten sporen van menselijke activiteit in kaart. De vondsten worden zorgvuldig bewaard. Zo werden bakstenen van verschillende formaten en mortelstalen ingezameld. Wat de archeologen daaruit leren, helpt om in de toekomst ook andere archeologische vondsten te begrijpen. Alle informatie werd gedetailleerd beschreven in rapporten. Een opgravingsarchief houdt alles bij zodat het voor toekomstig onderzoek beschikbaar blijft. De resultaten van het onderzoek kunnen ook door het grote publiek worden geraadpleegd.

Alle waardevolle vondsten (zoals de veegpot en het aardewerk) worden bewaard. Maar het is helaas niet mogelijk om echt álles te bewaren. De kelders werden daarom ondertussen ontmanteld, voor een deel al door de archeologen zelf om de diepere ondergrond te kunnen onderzoeken.

Turnova verbindt oud en nieuw

De beschermde monumenten binnen het Turnova-project worden uiteraard wel bewaard. Meer nog, ze krijgen een belangrijke plaats binnen het nieuwe stadsdeel. Het beschermde kantoorgebouw van de vroegere Brepols-fabriek wordt een deel van de nieuwe kunstencampus. Het beschermde postgebouw wordt geïntegreerd in het toekomstige hotel.
Het pand van het Kursaal was geen beschermd gebouw. Door de de bouw van het Kursaal in de eerste helft van de 19de eeuw en een brand halverwege de 20ste eeuw was het gebouw zwaar geteisterd.

Waarom een archeologisch onderzoek?

Bij bouwprojecten in archeologisch gevoelige zones verplicht de overheid om een onderzoek uit te voeren. De archeologische site omvat het postgebouw en het voormalige Kursaal. Want hoewel het Kursaal geen beschermd gebouw was (in tegenstelling tot het postgebouw), werd voorafgaand aan de afbraak ervan toch een bouwhistorische studie uitgevoerd. Zodat wat nog rest van de oudere bouwfasen van het pand gedocumenteerd kan worden. Het archeologisch onderzoek vormde daarbij het sluitstuk.

De opgraving en het bijkomend wetenschappelijk onderzoek worden volledig gefinancierd door de initiatiefnemer van de bouwwerken, projectontwikkelaar Heeren Group. Volgens de wet is de eigenaar van de gronden ook de eigenaar van het opgravingsarchief, met inbegrip van alle vondsten. Heeren Group heeft ervoor gekozen om alles onder te brengen bij de Erfgoed Noorderkempen die alles optimaal bewaart en later kan tentoonstellen.

Klik hier voor enkele foto's van de opgravingen.