Disclaimer

Turnova.com is een initiatief van Stad Turnhout, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 200, met ondernemingsnummer 0207.533.082 en Heeren Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, met ondernemingsnummer 0475.454.012 en wordt met de nodige zorgvuldigheid beheerd.

Stad Turnhout, Heeren Group en alle partijen die deze website van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens.

Ze zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de op de website vermelde informatie. Aan de informatie beschikbaar op www.turnova.com kunnen geen rechten ontleend worden.

Eventuele vermeldingen van en verwijzingen naar prijzen en acties in het kader van de verkoop of verhuur van vastgoed, met inbegrip van deze in het kader van de dienstverlening van Hillewaere Makelaars NV, zijn steeds informatief. Hieraan kunnen evenmin rechten ontleend worden.

Stad Turnhout en Heeren Group wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot informatie op gelinkte websites.

Stad Turnhout en Heeren Group waarborgen niet dat de website vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico. Stad Turnhout en Heeren Group zijn niet aansprakelijk voor schade aan hardware, software of gegevens die beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via de website of de toegang tot de website.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de Stad Turnhout, tegen Heeren Group of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal of informatie heeft voorzien. De Stad Turnhout, Heeren Group of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade in hoofde van de gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie.